Mis je een cursus/workshop? Zou je zelf invulling willen geven aan een activiteit? Wil je ons helpen met organiseren?
Stuur dan een bericht via ons contactformulier.

Laden Evenementen

Ruim 2000 jaar geleden leefde Socrates in Athene. Hij heeft  grote faam verworven door zijn filosoferen. Socrates knoopte met veel van zijn medeburgers op de markt, in de sportzaal en op straat een praatje aan. Gespreksonderwerpen waren bijvoorbeeld: wat is dapperheid? Wat is zelfbeheersing? Hoe worden mensen gelukkig?

De Socratische dialoog is een gesprek over een concrete vraag. We formuleren die vraag aan de hand van een eigen, persoonlijke ervaring van de deelnemers met een duidelijk kernpunt. Hierbij onderzoeken we ons denken over de kwestie. We oefenen met vaardigheden als luisteren en vragen stellen, waardoor we elkaar beter gaan verstaan.

In deze cursus gaan wij met deze methode aan de slag. We doen dat met verschillende werkvormen. Het oriëntatiepunt is daarbij steeds: wanneer handel je als mens goed? We voeren dus een “denkgesprek” op een praktische, concrete manier. We willen de ander niet overtuigen of ons gelijk halen. Neen, we luisteren naar elkaar, schorten ons oordeel op en proberen tot de kern van de zaak te komen. We lossen geen problemen op, maar we reflecteren er op. Daardoor zal ons inzicht toenemen en wordt onze blik verruimd!

Duur: drie avonden op 11 maart, 8 april, 6 mei van 19.30-22.00 uur

Docent: Renz de Wit

Maximum aantal deelnemers: 8

Deze cursus is volgeboekt, je kunt je er niet meer voor inschrijven.