Betalingen

Het cursusbedrag (inclusief de eventuele materiaalkosten, tenzij deze rechtstreeks aan de docent vergoed moeten worden!) kun je uitsluitend per bank betalen. We kunnen geen contant geld accepteren. Je plek is definitief gereserveerd zodra je betaling ontvangen is. Vermeld bij je betaling altijd:

  • Cursusnummer en de naam van de cursus(sen) waarvoor je jezelf of een kind opgeeft;
  • De naam van degene die aan de cursus deelneemt.

Bankrekeningnummers

Voor volwassenen
IBAN NL56 RBRB 0983 7197 72 t.n.v. Cursusproject Bunnik in Bunnik

Voor ouder en kind
IBAN NL56 RBRB 0983 7197 72 t.n.v. Cursusproject Bunnik in Bunnik

Voor jeugd
IBAN NL43 RBRB 0983 6990 54 t.n.v. Cursusproject Bunnik in Bunnik