Bestuur

Het Cursusproject Bunnik organiseert cursussen, workshops en lezingen voor en door bewoners van de gemeente Bunnik. De cursussen zijn laagdrempelig en betaalbaar. Het aanbod is divers. Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers, die het cursusaanbod met veel plezier organiseren.

De docenten zijn professionals en hobbyisten, veelal uit de gemeente Bunnik, die hun kennis, vaardigheden of interesse met plaatsgenoten willen delen.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Dagelijks Bestuur:

Harry van der Horst, voorzitter
Hans van Mil, penningmeester volwassenen
Dini van Mil, penningmeester jeugd
Secretaris: vacature

Cursusbegeleiders

Aarti Rampadarath
Dini van Mil
Henny Meerdinkveldboom
Anja Boer
Ans Klarenbeek
Angela Kok-van Meer
Lide Bijlsma
Tineke Coppoolse
Maria van der Horst
Wilma Kaiser

website : Eef Goes